Кантората предлага счетоводни услуги.
Абонаментно счетоводно обслужване на фирми.
Изготвяне на дискети за НАП.
Консултации.