Застрахователен брокер “Вигаръс” Ви предлага:

- сключване на всички видове застраховки:
Автомобилно застраховане
Имуществено застраховане
Финансово застраховане
Отговорности
Транспортно застраховане
Медицински и туристически застраховки
Злополуки
Авио и морско застраховане
Селскостопанско застраховане

- Анализ на риска

- След внимателно прецизиране на преддоговорната информация, уточняване застрахователния интерес на Възложителя и предоставянето на условията, и важните подробности по Общите Условия на застрахователните договори

- Договаряне на възможно най-добрите условия за клиента, и след последващо пълно окомплектоване на необходимите документи – издаване на застрахователните полици

- Съдействие за застрахования при настъпване на застрахователно събитие и професионална помощ при завеждане на претенциите, и получаването на дължимите обезщетения

- Своевременно подсещане на Клиентите ни при наближаване на падеж за дължими вноски, или изтичащи полици

- Консултиране при настъпване на застрахователно събитие, както и завеждане на щети на място, в удобно за клиента време

- Специализирана правна помощ и консултации от най-добрите юристи в бранша на застраховането

- Издаване на Удостоверение за застрахователна стойност на МПС при покупко – продажба, или прехвърляне на собственост

- Гъвкаво работно време – на разположение към Клиента в удобно за него време