„Гринел Алпин“ ЕООД е специализирано в извършване на строително-ремонтни дейности на големи височини с използване на алпийска техника. Член е на „Асоциация на работещите по алпийски способ“. Персоналът е с висока квалификация за този вид работи. Фирмата предлага следните услуги:

Ремонт и поддръжка на фасади на сгради
Почистване и поддръжка на окачени фасади:
- подмяна на повредени стъкло пакети
- силиконизиране на остъклени фасади
Топлоизолация на фасади
Монтаж на въздуховоди и осветителни тела
Почистване и ремонт на производствени халета
Почистване и ремонт на каменни облицовки по фасади
Монтаж и поддръжка на рекламни пана от винил по фасади
Рисуване на реклами
Антикорозионна защита на метални конструкции:
- песъкоструене
- нанасяне на антикорозионни покрития
Хидроизолация на покриви и технологични тавани
- хидроизолация на панелни фуги и технологични отвори