Книжарницата предлага канцеларски материали, пишещи средства, ученически пособия, картички, подаръчни пликове и копирни услуги.